Truyền thống

Tin tức hàng ngày

Kế hoạch công tác

Tài nguyên

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

LIÊN KẾT WEBSITE

Bluesky

Trang nhất » Giới thiệu

Giới thiệu về trường THCS Tràng Sơn

 

Tập thể cán bộ giáo viên nhà trường
 
Trường THCS Tràng Sơn, tiền thân là trường cấp 2 Tràng Sơn được chính thức thành lập từ năm học 2005 – 2006 bằng việc tách ra từ trường cấp 2 liền xã: Đông Sơn – Tràng Sơn - Thị Trấn huyện Đô Lương. Hiện tại đóng trên địa bàn xóm 6 - xã Tràng Sơn...

 
I/ Giới thiệu chung

Tên trường: Trường THCS Tràng Sơn
Địa chỉ: Xóm 6 – Xã Tràng Sơn – Huyện Đô Lương – Tỉnh Nghệ an
Điện thoại: 0383871820
Địa chỉ Email: C2Trangson.dl@nghean.edu.vn

Sơ lược lịch sử nhà trường:

Trường THCS Tràng Sơn, tiền thân là trường cấp 2 Tràng Sơn được chính thức thành lập từ năm học 2005 – 2006 bằng việc tách ra từ trường cấp 2 liền xã: Đông Sơn – Tràng Sơn - Thị Trấn huyện Đô Lương. Hiện tại đóng trên địa bàn xóm 6 - xã Tràng Sơn. Trong bối cảnh lúc bấy giờ, giặc Mỹ leo thang đánh phá miền Bắc vô cùng ác liệt. Xã Tràng Sơn là một mục tiêu trọng điểm mà không quân Mỹ tập trung đánh bom, bắn phá liên tục vỡ có đập Ba Ra, cống Mụ Bà - một công trình thuỷ lợi cấp nước cho 5 huyện Bắc Nghệ An, cầu Ba Ra trên quốc lộ 15A nối liền với đường mòn Hồ Chí Minh tại cột mốc số 0, có kho lương thực giữ trữ quốc gia và lúc bấy giờ cả xã Tràng Sơn trở thành một trận địa. Lúc đó trường học cùng nhân dân sơ tán vào đồi núi để tổ chức dạy và học.
Năm học 1969 – 1970 do quy hoạch của ngành, trường cấp 2 Đông Sơn sát nhập vào Tràng Sơn, trường dời vào vùng cây Thị ở Việt Thắng – Xã Tràng Sơn mang tên Trường cấp 2 Đông – Tràng. Phòng giáo dục Đô Lương gửi về một lớp chuyên văn của Huyện, toàn bộ học sinh giỏi văn lớp 7 của huyện Đô Lương qua thi tuyển vũng 1 về trường để học tập và bồi dưỡng năng khiếu. Năm học 1971 – 1972 trường đạt danh hiệu trường tiên tiến xuất sắc cấp tỉnh được ty Giáo dục Nghệ An tặng cờ luân lưu.
-Từ năm học 1972 – 1973 trường lại được thành lập riêng dời về địa điểm hiện nay với tên trường là trường phổ thông cấp 1;2 xã Tràng Sơn.
-Từ năm học 1981 – 1982 trường đổi tên là Trường phổ thông cơ sở xãTràng Sơn
-Từ năm học 1990 – 1991 trường lại tách cấp học và đổi tên là trường trung học cơ sở Tràng Sơn
Hiện tại, trường THCS Tràng Sơn là trường THCS đáp ứng nhu cầu học tập của học sinh thuộc 3 xã Tràng Sơn , Hồng Sơn , Đông Sơn ( Vùng tuyền sinh 3 xó ) từ ngày 05 tháng 08 năm 2009. Do trường THCS Đông Sơn và Hồng Sơn giải tán. Chất lượng giáo dục trong những năm gần đây có tiến bộ , chất lượng mũi nhọn và chất lượng đại trà chuyển biến mạnh và vững chắc, 6 năm liền là tập thể lao động xuất sắc cấp tỉnh, năm học 2008- 2009 được chủ tich UBND Tỉnh tặng bằng khen. Là một trường đóng trên địa bàn trung tâm của huyện, xó Tràng Sơn là một xó đồng bằng ven thị trấn Đô Lương , nhân dân cần cù lao động và rất năng động và sáng tạo,  kinh tế phát triển bằng nhiều nghành nghề khác nhau , nhiều hộ giàu và có nhiều doanh nghiệp tư nhân làm ăn giỏi , kinh doanh giỏi nhưng cũng vẫn cũng nhiều hộ nghèo nhiều gia đình khó khăn (Sự phân cực lớn và sự không đồng đều). Địa phương rất quan tâm chăm lo đến công tác giáo dục, xây dựng trường THCS  Tràng Sơn đạt chuẩn tháng 7 năm 2007

II/ Tổ chức bộ máy:

1/ Chi bộ Đảng: có tổng số 22 Đảng viên, trong đó có 16 Đảng viên nữ.
2/ Ban giám hiệu: 2 người
-Hiệu trưởng: Trần Văn Thư
      Điện thoại: 0974166979
      Email: Tranthu1958@gmail.com
-Phó hiệu trưởng: Đào Quang nam
      Điện thoại: 0978453192
      Email: Quangnam71@gmail.com
-Phõn cụng nhiệm vụ của ban giỏm hiệu:

Trách nhiệm của hiệu trưởng

 * Phụ trách chung mọi công việc của trường: Chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra việc triển khai thực hiện kế hoạch hàng ngày, hàng tuần, tháng, năm của các tổ cũng như những việc đột xuất khác
 * Trực tiếp phụ trách công tác tư tưởng chính trị, giáo dục đạo đức và giáo dục pháp luật, công tác an ninh trường học, công tác xây dựng CSVC trường học
 * Làm tốt công tác tham mưu với Đảng uỷ, HĐND, UBND, tạo mối quan hệ công tác tốt. Chủ động và sáng tạo trong việc triển khai công tác xã hội hoá giáo dục tại đơn vị tranh thủ sự đóng góp xây dựng của mọi tổ chức và cá nhân đối với nhà trường
 *  Tổ chức bộ máy nhà trường
 * Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện nhiệm vụ năm học
* Quản lý giáo viên, nhân viên, học sinh; chỉ đạo quản lý chuyên môn, phân công công tác, kiểm tra, đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ của giáo viên, nhân viên. Trực tiếp chỉ đạo tổ CM KHXH và tổ hành chính
* Quản lý hành chính, tài chính, tài sản của nhà trường
* Thực hiện chế độ chính sách của nhà nước đối với giáo viên, nhân viên, học sinh; Tổ chức thực hiện quy chế dân chủ trong hoạt động của nhà trường
* Được theo học các lớp chuyên môn nghiệp vụ và hưởng các chế độ hiện hành

Trách nhiệm của Phó hiệu trưởng

 Giúp hiệu trưởng chỉ đạo các hoạt động chuyên môn của trường bao gồm:
* Xây dựng kế hoạch hoạt động chuyên môn: Tuần, tháng, học kỳ, năm học của trường và các tổ chuyên môn
* Quản lý và chỉ đạo chương trình dạy học của các môn học
* Phân công bố trí chuyên môn giảng dạy của giáo viên đảm bảo ổn định nề nếp và chương trình dạy học hàng ngày
 * Chủ động tổ chức và điều hành tốt các công việc thuộc công tác phổ cập GD THCS trong phạm vi trách nhiệm của trường
 * Tổ chức tốt công tác dự giờ, thực tập, thao giảng, chuyên đề …
* Tham mưu tổ chức tốt các đợt thi, KĐCL, thành lập ngân hàng đề các bộ môn.
* Trực tiếp quản lý chỉ đạo công tác thư viện, TBDH và dạy học các tiết thực hành
* Phụ trách công tác lao động, hướng nghgiệp, dạy nghề phổ thông
* Trực tiếp chỉ đạo tổ chuyên môn KHTN
* Cùng với hiệu trưởng chịu trách nhiệm trước cấp trên về phần việc được giao
* Được theo học các lớp chuyên môn nghiệp vụ và hưởng các chế độ hiện hành

3/ Các tổ chuyên môn:
3.1:Tổ KHXH: Có tất cả 24 thành viên
-Tổ trưởng: Nguyễn Thị Lan Phương
       Điện thoại: 0988972699
       Email: Lanphuong1972na@gmail.com
-Tổ phó: Vương Thị Tứ
       Điện thoại: 01678714402
3.2: Tổ KHTN: Có tất cả 22 thành viên
-Tổ trưởng: Nguyễn Thị Thanh Hiếu
       Điện thoại: 01683747149
       Email: anhthanhhieu@gmail.com
-Tổ phú: Nguyễn Thị Vân Anh
       Điện thoại: 0979325191
       Email: Sythao8686@gmail.com
 
 
4/ Kế hoạch phát triển
4.1: Diện tích khun viên: 7038 m2. Đang lập đề án chuyển vị trí trường với diện tích khuôn viên đạt 12.000 m2 trước năm 2015
Cơ cấu các khối công trình hợp lý. Khu học tập cú 20 phũng học, khu phục vụ học tập cú tất cả 10 phòng
4.2: Số lớp, số học sinh năm học 2011 – 2012 và 4 năm tiếp theo      
  Năm học
2011-2012
Năm học
2012-2013
Năm học
2013-2014
Năm học
2014-2015
Năm học
2015-2016
Số lớp 18 18 19 20 20
Số học sinh 659 670 690 700 720
4.3: Lộ trình phát triển của nhà trường
Mặc dù trường đó đạt chuẩn quốc gia tháng 7 năm 2007 nhưng do đặc điểm khuôn viên trường hẹp không đủ đáp ứng nhu cầu phát triển trường học hiện đại trong tương lai, đồng thời do hai trường THCS Đông Sơn và Hồng Sơn giải tán, trường phải đáp ứng nhu cầu học tập của học sinh 3 xã: Tràng – Hồng – Đông Sơn nên nhà trường đó tham mưu địa phương lập đề án chuyển vị trí trường về địa điểm mới trong quy hoạch xây dựng nông thôn mới, dự kiến thực hiện vào năm 2015
                                                                              
                                                                                         HIỆU TRƯỞNG
 
                                                                                          TRẦN VĂN THƯ
 

TIN MỚI NHẤT

LIÊN KẾT TÀI LIỆU

Th kết nối
Mạng ioe
Mạng moet
Violym
Mang Edu
Sở GD&ĐT Nghệ An

VIDEO CLIP

Loading the player...

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cậpĐang truy cập : 13


Hôm nayHôm nay : 47

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 577

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 202095